פגישת עבודה – פרויקט התייעלות

לפני מספר חודשים ישבתי בישיבת הנהלה בקבוצת ליקוריס,
הנהלת הקבוצה החליטה על פרויקט התייעלות.

בנינו תוכנית עבודה עם ו' שלבים לכמה חודשים קדימה,
התוכנית חוצת ארגון, ומתייחסת לסטנדרטיזציה במפעלים של הקבוצה.

מאז, השתנתה קצת הפעילות של הקבוצה,
השתנו קצת היעדים ובעקבותיהם תוכנית העבודה.

אבל החלק החשוב הוא שהיו (ועדיין ישנם) כל המרכיבים החשובים – חזון, תוכנית עבודה והנהלה שמחויבת ומעורבת בתהליך.

היום, עשינו הרצה יבשה במפעל השני, עם משתמשי המפתח לפני הפעלת אפליקציה לדיווחים ברצפת ייצור.

"זה תמיד נראה בלתי אפשרי, עד שזה מבוצע", נלסון מנדלה.

פרויקט התייעלות מערכות מידע
פגישת עבודה – פרויקט התייעלות מערכות מידע